do kasy suma: 0,00 zł
 • +48 792 814 338
 • kontakt@espozywczak.pl
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin sklepu

Sklep internetowy espożywczak.pl (dawniej tadex24.pl) działający pod adresami www.espozywczak.pl oraz www.tadex24.pl prowadzony jest przez Zakład Handlowo-Usługowy TADEX Tadeusz Koniak, z siedzibą w Jaworze przy ul. Kościuszki 13, NIP 695-000-65-23, REGON 390032963, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jawora pod numerem 1430.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.espozywczak.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;

Klient - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line;

Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez ZHU TADEX przy magazynie, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.espozywczak.pl. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.espozywczak.pl, poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których TADEX prowadzi sprzedaż - Allegro.pl (tadex0000) oraz aplikacji mobilnych (np. Blix).

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów,

- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

- wyboru sposobu uregulowania płatności.

5. Zamówienia są przyjmowane również:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@espozywczak.pl

- telefonicznie pod numerem +48 792 814 338

- pocztą tradycyjną pod adresem ZHU TADEX, ul. Kościuszki 13, 59-400 Jawor

6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży espozywczak.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

7.1. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

7.2. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

7.3. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 10 i 11 regulaminu.

12. Kupony rabatowe nie obejmują produktów w sprzedaży promocyjnej. Zniżka zgodna z wartością rabatu jest naliczana dla towarów nie znajdujących się w sprzedaży promocyjnej.

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

 

 

II. Zmiany w zamówieniach

 

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu e-mailem pod adresem kontakt@espozywczak.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 792 814 338. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

III. Ceny towarów

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji "Sposoby i koszty dostawy".

 

IV. Czas realizacji zamówienia

 

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 - 7 ust. IV Regulaminu.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

5.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 2-3 dni roboczych. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską.
Inpost Paczkomaty, przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Inpost.
Odbiór osobisty w siedzibie firmy, ul. Kościuszki 13, Jawor, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego

5.2. Sposób i czas dostawy poza granicami Polski:

• przewidywany czas dostawy jest uzależniony od kraju Klienta.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 

V. Formy płatności i nadpłaty

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu;

- płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w siedzibie firmy;

- przelew elektroniczny realizowany za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayU bez względu na formę dostawy/odbioru;

- płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU bez względu na formę dostawy/odbioru;

- przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Mbank 95 1140 2004 0000 3202 4670 6415 bez względu na formę dostawy/odbioru.

2. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu lub w sekcji "Sposoby i koszty dostawy".

 

VI. Reklamacje

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a Zakład Handlowo-Usługowy Tadex Tadeusz Koniak w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od espożywczak.pl potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia, umowa zostaje zawarta.

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

3. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.

4. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: kontakt@espozywczak.pl

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Klienta, a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta pod warunkiem korzystania przy przesyłce zwrotnej z usług Poczty Polskiej przesyłka polecona.

6. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

7. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumenta.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: ZHU TADEX, ul. Kościuszki 13, 59-400 Jawor lub na adres e-mail: kontakt@espozywczak.pl. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt dostarczenia zwracanego towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Zakład Handlowo-Usługowy

TADEX Tadeusz Koniak

ul. Kościuszki 13P

59-400 Jawor

NIP: 695-000-65-23

 

Niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy dotyczącym następujących rzeczy:

......................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia): .........................

Data otrzymania towaru: .........................

 

Imię i nazwisko: ......................

Adres: ...................................

Nr zamówienia: .......................

 

Data i podpis (wyłącznie jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej): ..........................

 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Polityka prywatności ( dane osobowe RODO)

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych,przez administratora tych danych, czyli Zakład Handlowo Usługowy TADEX Tadeusz Koniak ul Kościuszki 13, 59-400 Jawor NIP 6950006523 Regon 390032963 pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu TADEX działającego w domenie https://esopzywczak.pl

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

3. Prowadząc Sklep Internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany.

4. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail,

b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

7. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

8. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

9. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem Danych jest osoba fizyczna Tadeusz Koniak reprezentujący firmę ZHU Tadex, a cechą wyróżniającą jest to, że decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na bezosobowy charakter tej definicji należy przyjąć, że organem zarządzającym ADO jest właściciel firmy. W ramach swych obowiązków ADO jest odpowiedzialny za:

   1. Nadzorowanie, aby będące w jego posiadaniu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem.

   2. Wyodrębnienie zbiorów przetwarzanych danych osobowych, a także ich aktualizowanie.

   3. Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych do ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

   4. Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania oraz dokumenty z nimi związane.

   5. Upoważnianie do przetwarzania danych Użytkowników (upoważnienia w imieniu ADO nadaje, na podstawie pełnomocnictwa IODO jeśli został wyznaczony).

   6. Wydawanie upoważnień na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych dla Personelu pomocniczego.

   7. Niezwłoczne sprostowanie danych osobowych w przypadku otrzymania takiego żądania od osoby której dane dotyczą lub ich uzupełnienie w przypadku kiedy dane są niekompletne, a także ograniczenie przetwarzania.

   8. Niezwłoczne usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu ogólnym tj. jeśli osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się ich przetwarzanie, dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane, osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

   9. Informowanie procesorów przetwarzających dane o żądaniach osoby której dane dotyczą co do usunięcia danych osobowych.

   10. Udostępnianie osobom, których dane dotyczą na ich żądanie dane ich dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

   11. Stosuje zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji.

Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tj. pseudonimizacja, szyfrowanie danych zaprojektowanie w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych tj. minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony zgodniej z przepisami prawa i w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, a także w celu przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania

10. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu Internetowego.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

12. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą przez  Klientem Umową, m. in. Dostawcy, Operatorowi Płatności Elektronicznych z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, oraz Partnerowi Handlowemu wskazanemu przez klienta jako Punkt Odbioru Osobistego.

13. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w wyżej powołanej ustawie.

14. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

15. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu (np. adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym).

16. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu.

17. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

18.  Sklep Internetowy wykorzystuje Cookies własne w celu:

a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

19. Sklep Internetowy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:

a. Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA),

b. Salesmanago.pl (administrator cookies zewnętrznego: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.),

c. Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

d. Twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter, Inc z siedzibą w USA)

e. Opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)

f. Ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

g. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

h. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

i. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sklep Internetowy poinformuje Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem.

j. Wszelkie pytania, wątpliwości lub sugestie związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@espozywczak.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018r.

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Zakład Handlowo-Usługowy TADEX Tadeusz Koniak.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.

3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl